SUPERMEDICUS 2016


XVII Zjazd Polskiego
Towarzystwa Medycyny
Sądowej i KryminologiiThe 2016 Symposium of

the International Academy of Legal Medicine (IALM)Advances in postmortem imaging
and
biochemical investigation

Advances in postmortem imaging and biochemical investigations

Lublin, dnia 21 marca 2016 r.

Drogie Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Serdecznie zapraszam do udziału w seminarium "Advances in postmortem imaging and biochemical investigations" organizowanym przez lubelski Zakład Medycyny Sądowej w dniu 9 maja br. (Collegium Pathologicum, ul. Jaczewskiego 8b, Lublin) pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Andrzeja Dropa, z udziałem 3 uznanych na świecie naukowców, którzy przedstawią następujące prelekcje:

• Advances in postmortem imaging – Prof. Silke Grabherr, Full Prof. and the Head of the University Center of Legal Medicine, Lozanna-Genewa, Szwajcaria
• Advances in biochemical investigations – Priv.Dozent Cristian Palmiere, University Center of Legal Medicine, Lozanna-Genewa, Szwajcaria
• Markers of alcoholism and ethanol consumption – Prof. Eloy Girela López, Full Prof. at the Department of Pharmacology, Toxicology and Legal and Forensic Medicine, University of Córdoba, Hiszpania

Ideą tego organizowanego „ad hoc” spotkania jest przedstawienie bieżącego stanu badań i wymiana doświadczeń w dwóch dynamicznie rozwijających się dziedzinach współczesnej medycyny sądowej, tj. pośmiertnej diagnostyce obrazowej TK oraz tanatochemii. Wszyscy prelegenci zostali poproszeni o przygotowanie prezentacji w ujęciu czysto praktycznym (tzw. dos & don’ts) oraz w formie jak najbardziej przystępnej dla słuchaczy dotychczas średnio zaawansowanych w tych dziedzinach lub zamierzających dopiero rozwijać te aspekty badań w swoich Jednostkach. Będzie to więc wyjątkowa okazja do uzyskania praktycznych informacji "z pierwszej ręki" od wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, a także okazja do nawiązania kontaktów naukowych i zawodowych. Do udziału w Seminarium zostali również zaproszeni przedstawiciele ośrodków medycyny sądowej z ościennych krajów, z którymi nie nawiązaliśmy dotychczas bliższych relacji mimo geograficznej bliskości. Uważam, że kraje te powinny stanowić naturalny kierunek poszukiwania nowych kontaktów partnerskich w dobie nacisków na "umiędzynarodowienie" badań w naszych macierzystych Uczelniach.


Początek spotkania planowany jest wstępnie na godz. 10:00, seminarium powinno zakończyć się we wczesnych godzinach popołudniowych, aby ułatwić dojazd i udział "jednodniowych" uczestników, którzy nie mogą pozwolić sobie na dłuższe oderwanie od codziennych obowiązków. Ostateczny program zostanie ogłoszony w późniejszym terminie po uwzględnieniu ew. dodatkowych, krótkich wystąpień z możliwością wyodrębnienie osobnej sesji dyskusyjnej w formie moderowanego panelu problemowego z udziałem naszych Gości.
Liczę więc na Państwa pozytywny odzew i tłumny udział w spotkaniu. Z uwagi na wymogi organizacyjne (w tym konieczność wyboru pomieszczenia dostosowanego do liczby uczestników), uprzejmie proszę o nadsyłanie potwierdzeń udziału i zgłaszanie liczby uczestników seminarium przed 1 maja br. na mój adres poczty elektronicznej ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).


Udział w Seminarium nie wymaga formalnej rejestracji (poza wspomnianym wyżej nieoficjalnym zgłoszeniem mailowym) i będzie BEZPŁATNY.

Z pozdrowieniami,

dr hab. Grzegorz Teresiński
konsultant krajowy w dziedzinie medycyny sądowej

 
Based on PixelThemes.com