SUPERMEDICUS 2016


XVII Zjazd Polskiego
Towarzystwa Medycyny
Sądowej i KryminologiiThe 2016 Symposium of

the International Academy of Legal Medicine (IALM)Advances in postmortem imaging
and
biochemical investigation

Do pobrania

 

Biuletyn Informacyjny PTMSiK 2013

 


 

Zalecenia PTMSiK w sprawie pobierania materiału sekcyjnego do badań toksykologicznych

 


 

Biuletyn Informacyjny PTMSiK 2010

 


 

Karta Członka PTMSiK

 

Deklaracja Kandydata na Członka PTMSiK

 

 


 


 

 

 

 

 

 
Based on PixelThemes.com