Drukuj

Biuletyn Informacyjny PTMSiK 2013


Zalecenia PTMSiK w sprawie pobierania materiału sekcyjnego do badań toksykologicznych


Biuletyn Informacyjny PTMSiK 2010


Karta Członka PTMSiK

Deklaracja Kandydata na Członka PTMSiK


Regulamin Nagrody imienia Profesor Danuty Miścickiej-Śliwki

Regulamin Nagroday imienia Profesorów Jana Markiewicza i Tadeusza Borkowskiego