SUPERMEDICUS 2016


XVII Zjazd Polskiego
Towarzystwa Medycyny
Sądowej i KryminologiiThe 2016 Symposium of

the International Academy of Legal Medicine (IALM)Advances in postmortem imaging
and
biochemical investigation

Użyteczne linki
Display # 
1   Link   Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2   Link   Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
3   Link   Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
4   Link   Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ w Krakowie
5   Link   Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
6   Link   Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
7   Link   Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
8   Link   Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
9   Link   Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
10   Link   Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
11   Link   Zakład Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
12   Link   Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
13   Link   Instytut Ekspertyz Sądowych
Based on PixelThemes.com