SUPERMEDICUS 2016


XVII Zjazd Polskiego
Towarzystwa Medycyny
Sądowej i KryminologiiThe 2016 Symposium of

the International Academy of Legal Medicine (IALM)Advances in postmortem imaging
and
biochemical investigation

O nas

Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK) ma na celu ogniskowanie, organizowanie, popieranie i upowszechnianie pracy naukowej i praktycznej działalności w zakresie dyscyplin nauki reprezentowanych przez medycynę sądową, toksykologię sądową, genetykę sądową i inne nauki pokrewne, a także reprezentowanie środowiska i propagowanie zdobyczy naukowych w tych dziedzinach.


Stowarzyszenie w swojej obecnej formie nawiązuje do przedwojennego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, które zostało zarejestrowane 7 lutego 1938 r., a I Walne Zebranie miało miejsce 3 marca 1938 r. Po II Wojnie Światowej działalność Towarzystwa została oficjalnie reaktywowana w 1949 r., choć prace nad wznowieniem działalności były prowadzone już wcześniej. W 1996 r. wpisano Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243239.


Adres do korespondencji:

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii
ul. Sędziowska 18a
91-304 Łódź

tel. 42 654 45 36
fax  42 654 42 93

e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Numer rachunku bankowego: 21 1500 1621 1213 6001 1805 0000, Kredyt Bank S.A. III Oddział w Poznaniu


Składki członkowskie

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania członków PTMSiK z dnia 16 września 2010 r. począwszy od roku 2011 roczne składki członkowskie wynoszą dla członków poniżej 30 roku życia 70 pln, pomiędzy 30 a 70 rokiem życia 120 pln, natomiast członkowie powyżej 70 roku życia są zwolnieni z obowiązku ich opłacania. Roczną składkę członkowską należy wpłacać do dnia 31 marca danego roku bezpośrednio na rachunek bankowy Towarzystwa z podaniem imienia i nazwiska członka (Kredyt Bank S.A. III Oddział w Poznaniu, numer konta: 21 1500 1621 1213 6001 1805 0000). 
Based on PixelThemes.com