Program ramowy

11.09.2024
    18:00 - rozpoczęcie konferencji
    godziny wieczorne - nieformalne spotkania w grupach roboczych
 
12.09.2024
    9:00 oficjalne otwarcie obrad
    9:10 wykład powitalny
    9:30 sesja I
    11:00 przerwa kawowa I
    11:15 sesja II
    13:00 przerwa obiadowa
    14:30 sesja III
    16:00 przerwa kawowa II
    16:15 sesja IV
    17:45 zakończenie obrad I dnia
    19:00 spotanie integracyjne
 
13.09.2024
    9:00 sesja V
    11:00 przerwa kawowa III
    11:15 sesja VI
    13:45 zakończenie konferencji
    14:00 obiad