SUPERMEDICUS 2016


XVII Zjazd Polskiego
Towarzystwa Medycyny
Sądowej i KryminologiiThe 2016 Symposium of

the International Academy of Legal Medicine (IALM)Advances in postmortem imaging
and
biochemical investigation

Zarząd Główny
Prezes Jarosław Berent, KiZMS UM w Łodzi
Wiceprezes Maria Kała, IES w Krakowie
Wiceprezes Anna Niemcunowicz-Janica, ZMS UM w Białymstoku
Redaktor naczelny Krzysztof Woźniak, KiZMS UJ CM
Skarbnik Piotr Brzeziński, KiZMS UM w Łodzi
Sekretarz Agnieszka Paula Jurczyk, KiZMS UM w Łodzi
Członek Elżbieta Bloch-Bogusławska, KiZMS UMK w Bydgoszczy
Członek Zbigniew Jankowski, KiZMS GUM
Członek Paweł Krajewski, ZMS WUM
Członek Grzegorz Teresiński, KiZMS UM w Lublinie

 

 

 

 

 

 

 
Based on PixelThemes.com