Przewodniczący:

prof. dr hab. Tomasz Grzybowski (Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)


Sekretarz Komisji:

dr hab. Marcin Woźniak, prof. UMK (Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Członkowie:
prof. dr hab. Ryszard Pawłowski, Gdański Uniwersytet Medyczny
dr hab. Krzysztof Rębała, Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Wojciech Branicki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
prof. dr hab. Witold Pepiński, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
prof. dr hab. Tadeusz Dobosz, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
dr hab. Magdalena Spólnicka, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Warszawa
dr Tomasz Kupiec, Instytut Ekspertyz Sadowych, Kraków
dr Marzanna Ciesielka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Monica Abreu-Głowacka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Komisja Genetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii jest Komisją problemową, powołaną na podstawie Statutu Towarzystwa. Celem działania tej Komisji jest zapewnienie jak najwyższego poziomu analiz genetycznych wykonywanych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.

 

Atestacja laboratoriów genetycznych przeprowadzających badania DNA służy realizacji tych założeń. Pozwala ona na przyjęcie wspólnej strategii, standaryzacji metod i nazewnictwa, ustalania norm i oceny prawidłowości genotypowania i wnioskowania.

 

Zasady atestacji na lata 2014-2015

 

Wyniki atestacji na lata 2012-2013
Zasady atestacji na lata 2012-2013

 

Wyniki atestacji na lata 2010-2011
Zasady atestacji na lata 2010-2011