Celem działania Towarzystwa jest popieranie pracy naukowej i praktycznej działalności w zakresie medycyny sądowej i nauk pokrewnych oraz konsolidacja środowiska sądowo-lekarskiego. Odbywa się to poprzez systematyczne organizowanie zjazdów, konferencji i sympozjów naukowych oraz kursów dokształcających.

Organem naukowym Towarzystwa jest Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

Liczba wydań: 4 zeszyty rocznie. Nakład: do 2500 egz.
ISSN 0324-8267
e-ISSN 1689-1716
Punkty MEiN: 70