Celem działania Towarzystwa jest popieranie pracy naukowej i praktycznej działalności w zakresie medycyny sądowej i nauk pokrewnych oraz konsolidacja środowiska sądowo-lekarskiego. Odbywa się to poprzez systematyczne organizowanie zjazdów, konferencji i sympozjów naukowych oraz kursów dokształcających. Organem naukowym Towarzystwa jest Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii