II edycja Konkursu na pracę magisterską, doktorską i licencjacką Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii i wydawnictwa Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK) ma na celu ogniskowanie, organizowanie, popieranie i upowszechnianie pracy naukowej i praktycznej działalności w zakresie dyscyplin nauki reprezentowanych przez medycynę sądową, toksykologię sądową, genetykę sądową i inne nauki pokrewne, a także reprezentowanie środowiska i propagowanie zdobyczy naukowych w tych dziedzinach. Wydawnictwo Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii (AMSiK) to kwartalnik naukowy (70 pkt. MEiN), który jest organem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. W wydawnictwie AMSiK publikowane są w języku polskim i angielskim prace oryginalne, kazuistyczne, poglądowe oraz historyczne z zakresu medycyny sądowej, kryminalistyki i dziedzin pokrewnych oraz opracowania z zakresu etyki i deontologii lekarskiej. Archiwum stawia sobie za cel pierwszoplanowy przybliżanie Czytelnikom maksymalnie szerokiego spektrum współczesnej medycyny sądowej.

Serdecznie zapraszamy do II edycji Konkursu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii na najlepszą pracę magisterską, licencjacką  i doktorską, których obrona odbyła się w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r. z zakresu:

- tanatologii i traumatologii sądowej,

- diagnostyki sądowej (m.in. obrazowej, genetycznej, toksykologicznej),

- opiniowania i klinicznej medycyny sądowej.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie trzech najlepszych prac w dwóch kategoriach:

1) praca doktorska;

2) praca magisterska lub licencjacka.

Do Konkursu należy zgłosić prace doktorskie, magisterskie i licencjackie (wyłącznie w formacie PDF), które nie stanowią cyklu artykułów naukowych opublikowanych w innych czasopismach lub zgłoszonych do innych czasopism oraz artykuły naukowe powstałe na kanwie tych prac przygotowane do druku w AMSiK (w formacie MS Word DOC lub DOCX)[1] zgodnie z instrukcją dla autorów zamieszczoną na stronie wydawnictwa https://www.ejournals.eu/AMSiK/menu/1253/

Dodatkowo do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć kopię wszystkich recenzji uzyskanych w toku prowadzonych przewodów doktorskich, magisterskich i licencjackich (wyłącznie w formacie PDF).

Kapituła konkursu przyzna nagrody naukowe za I, II i III miejsce oraz uhonoruje zwycięzców dyplomami w kategoriach „najlepsza praca doktorska” oraz „najlepsza praca magisterska/ licencjacka”, a artykuły naukowe przygotowane na kanwie prac magisterskich/licencjackich oraz prac doktorskich zostaną opublikowane w wydawnictwie AMSiK. Prace będą podlegać procedurze recenzji wydawnictwa AMSiK. Ponadto dla Autorów nagrodzonych prac we wspomnianych kategoriach za zajęcie I, II i III miejsca przewidywana jest redukcja opłaty konferencyjnej na kolejnym Zjeździe PTMSiK odpowiednio za kolejne miejsca w wysokości 100%, 50% i 30%.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października 2023 r. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo możliwości wydłużenia terminu nadsyłania zgłoszeń.

Adres e-mail do nadsyłania zgłoszeń to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

[1] Artykuł naukowy przygotowany na kanwie pracy dyplomowej (magisterskiej, licencjackiej lub doktorskiej) może zawierać wyodrębniony wątek lub wszystkie dane pracy dyplomowej, w zależności od charakteru pracy. Dane oraz treść zgłoszonego artykułu nie mogą zostać wcześniej opublikowane lub złożone do druku w innym wydawnictwie, zgodnie z ogólną polityką AMSiK.

After the stop due to Covid, it is time for the 28th International Meeting on Forensic Medicine Alpe – Adria – Pannonia, on “Homicide, suicide or accident?” to be held in Udine from 7 to 9 September 2023

więcej informacji: https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-uniud-organizzazione/dipartimenti/dame/nuovi-eventi/medicina_forense#

Szanowni Państwo – Członkowie PTMSiK,

z przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XIX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, który odbędzie się w dniach 13-15 września 2023r. w Tarnowie Podgórnym k. Poznania.

W tym roku Zjazd PTMSiK odbędzie się wspólnie z XXXIX Konferencją Toksykologów Sądowych oraz VIII Konferencją Genetyków Sądowych,  a całość wydarzenia przybierze  formę konferencji szkoleniowej pt. „Nowe trendy w badaniu człowieka dla celów sądowych”.

Spotkanie w jednym miejscu i czasie naukowców z różnych obszarów nauk sądowych pozwoli na szeroką wymianę wiedzy i doświadczenia. Dlatego zapraszamy do udziału nie tylko członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, ale również specjalistów z innych dziedzin zajmujących się opiniowaniem dla celów sądowych, w szczególności biegłych z zakresu medycyny sądowej, toksykologii sądowej i genetyki sądowej, jak również osoby związane z problematyką prawno-kryminalistyczną.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji można znaleźć na stronach: ptmsik2023.syskonf.pl

www.gov.pl/web/ies/konferencja-nowe-trendy-w-badaniu-czlowieka-dla-celow-sadowych

Możesz przekazać 1,5 % podatku dla OPP wybierając PTMSiK !      

W 2016 roku Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii zyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. W związku z tym jest możliwość przekazania 1,5 % rocznego podatku dochodowego na działalność naszego Towarzystwa. Pieniądze uzyskane z tej zbiórki zostaną przeznaczone na utrzymanie ciągłości wydawania Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, celem podniesienia rangi naszego czasopisma, a co najważniejsze pomogą zbliżyć się do najważniejszego celu, czyli uzyskania punktacji IF.
Gdyby zdecydowali się Państwo na przekazanie pieniędzy naszemu Towarzystwu to w rubryce PIT ….: „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1,5 % PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) prowadzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz. 329, należy wpisać:

nr KRS 0000243239 i wnioskowaną kwotę wynikającą z rozliczenia.


Wszystkim ofiarodawcom z góry bardzo dziękujemy.

Szanowni Członkowie PMSiK

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą podjętą podczas Walnego Zebrania Członków PTMSiK w dniu 6 czerwca 2022r. w Zamościu - przegłosowano nowe (niższe) kwoty corocznych składek członkowskich obowiązujące od 2023 roku:

- 100 zł dla Członków Towarzystwa poniżej 30 roku życia oraz

- 200 zł dla pozostałych Członków Towarzystwa (z wyłączeniem osób zwolnionych zgodnie ze Statutem).

Składkę członkowską należy wpłacać do dnia 31 marca danego roku bezpośrednio na rachunek bankowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska członka oraz roku za który wnosi się opłatę,

na numer rachunku: 21 1500 1621 1213 6001 1805 0000.

Wyniki I edycji konkursu prac doktorskich i magisterskich PTMSiK i AMSiK 2021/2022

 

            W dniu 30 grudnia 2022 r. Kapituła I edycji konkursu prac doktorskich i magisterskich Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK) i Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii (AMSiK) wybrała najlepszą pracę doktorską i magisterską, której obrona odbyła się w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r.

W kategorii najlepszej pracy doktorskiej I edycji konkursu PTMSiK i AMSiK Laureatkami zostały:

  1. miejsce – dr Magdalena Kukla-Bartoszek za pracę pt. „Genetic prediction of human pigmentation characteristics – implementation of the HIrisPlex-S predictive tool and searching for improvements”, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
  2. miejsce – dr Kinga Weronika Panasiuk – Flak za pracę pt. „Wielokierunkowa ocena pośmiertnych obrażeń postrzałowych w aspekcie weterynaryjno-sądowym przy wykorzystaniu technik klasycznych, nowoczesnych metod obrazowania oraz technik analitycznych”, Katedra Patomorfologii i Weterynarii Sądowej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
  3. miejsce – dr Paulina Całka za pracę pt. „Polimorfizm genów ADH1B, ADH1C, ADH4 i ADH7 a ryzyko rozwoju uzależnienia od alkoholu w populacji polskiej”, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Dla Autorek nagrodzonych prac doktorskich za zajęcie I, II i III miejsca przewidywana jest redukcja opłaty konferencyjnej na Zjeździe PTMSiK w Poznaniu we wrześniu 2023 r. odpowiednio za kolejne miejsca w wysokości 100%, 50% i 30%.

W kategorii najlepszej pracy magisterskiej przyznano wyróżnienie dla Pani mgr Kaji Tusiewicz za pracę „Oznaczanie glikolu etylenowego wraz z metabolitem kwasem glikolowym w pośmiertnym materiale biologicznym z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (GC-QqQ-MS/MS)” (Pracownia Toksykologii Sądowej, Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu).

Świadectwa potwierdzające otrzymane nagrody i wyróżnienia zostaną oficjalnie wręczone na ww. Zjeździe PTMSiK w Poznaniu, a wersje elektroniczne przesłane do Autorek wcześniej drogą elektroniczną w postaci plików PDF.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i serdecznie gratulujemy Laureatkom!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu organizowanym przez NIL w dniu 16.11.2022r.:

Konferencja Hybrydowa - forma on-line: Opiniowanie o zdolności do osadzenia w zakładzie karnym

Szkolenie rekomendowane przez konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny sądowej oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii

--------------

Wykładowcy:

SSO Tomasz Malinowski- Sędzia Sądu Okręgowego Warszawa- Praga  

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Teresiński-  specjalista medycyny sądowej, od 2013 r. kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, od 2015 r. konsultant krajowy w dziedzinie medycyny sądowej, od 2003 r. członek różnych ciał statutowych i władz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, konsultant wojewódzki od 2001 r. Polski delegat do Europejskiej Rady Medycyny Sądowej (European Council of Legal Medicine). 

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy :)

 

Miło nam poinformować, że został już opublikowany pełny program konferencji. Może się z nim zapoznać pod tym linkiem.


Z serdecznymi pozdrowieniami w imieniu Komitetu Organizacyjnego
Dr med. Filip Bolechała
Dr med. Christian Jabłoński

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy :)

 

Zakończyliśmy proces rejestracji i zgłaszania prac na konferencję. W sprawie dodatkowych rejestracji prosimy o indywidualny kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Z serdecznymi pozdrowieniami w imieniu Komitetu Organizacyjnego
Dr med. Filip Bolechała
Dr med. Christian Jabłoński

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Walnym Zebraniu PTMSiK w dniu 6 czerwca 2022r. (poniedziałek) o godz. 18:00.

Zebranie odbędzie się w trybie hybrydowym, tj. istnieje możliwość uczestnictwa osobistego podczas XXXVIII Konferencji Toksykologów Sądowych w Zamościu lub on-line. Udział w głosowaniach będzie możliwy wyłącznie w formie elektronicznej na platformie ZOOM.US.

Każdy z członków Towarzystwa otrzymał link do spotkania w wiadomości e-mail na wskazany adres kontaktowy.

Jeśli jesteś członkiem PTMSiK i nie otrzymałeś informacji o Walnym Zebraniu - prosimy o pilny kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Dodaliśmy na stronie konferencji listę hoteli w których można uzyskać zniżkę na pobyt - szczegóły tutaj

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi I konferencji naukowej z cyklu "Jesienne spotkania z kazuistyką"

 

II Komunikat

 

Możesz przekazać 1% podatku dla OPP wybierając PTMSiK !      

W 2016 roku Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii zyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. W związku z tym jest możliwość przekazania 1% rocznego podatku dochodowego na działalność naszego Towarzystwa. Pieniądze uzyskane z tej zbiórki zostaną przeznaczone na utrzymanie ciągłości wydawania Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, celem podniesienia rangi naszego czasopisma, a co najważniejsze pomogą zbliżyć się do najważniejszego celu, czyli uzyskania punktacji IF.
Gdyby zdecydowali się Państwo na przekazanie pieniędzy naszemu Towarzystwu to w rubryce PIT ….: „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) prowadzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz. 329, należy wpisać:

nr KRS 0000243239 i wnioskowaną kwotę wynikającą z rozliczenia.


Wszystkim ofiarodawcom z góry bardzo dziękujemy.

Szanowni Członkowie PMSiK

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą podjętą podczas Walnego Zebrania Członków PTMSiK w dniu 18 września 2019r. w Lublinie - przegłosowano nowe kwoty corocznych składek członkowskich obowiązujące od 2020 roku:

- 200 zł dla Członków Towarzystwa poniżej 30 roku życia oraz

- 300 zł dla pozostałych Członków Towarzystwa (z wyłączeniem osób zwolnionych zgodnie ze Statutem).

Składkę członkowską należy wpłacać do dnia 31 marca danego roku bezpośrednio na rachunek bankowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, z podaniem imienia i nazwiska członka,

na numer rachunku: 21 1500 1621 1213 6001 1805 0000.

Termin zgłaszania abstraktów został wydłużony do 28 lutego 2021r.

Szanowni Państwo,

z przykrością informujemy, że z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań na CoViD-19 oraz wprowadzone ograniczenia przeciwepidemiczne podjęliśmy decyzję o tym, że XXXVII Konferencja Toksykologów Sądowych nie odbędzie się w planowanym terminie, tj. 6 – 8 maja 2020 roku. O nowym terminie Konferencji poinformujemy oddzielnym komunikatem.

Z poważaniem,

dr hab. Dariusz Zuba
dr hab. Grzegorz Buszewicz
dr hab. Grzegorz Teresiński
 

Poniżej można pobrać formularz ANKIETY EPIDEMIOLOGICZNEJ do uzupełnienia przed zleceniem sądowo-lekarskiej sekcji zwłok, celem właściwego zakwalifikowania przypadku i wdrożenia procedur zabezpieczających w Zakładach Medycyny Sądowej: 

Ankieta epidemiologiczna dla Policji i Prokuratury

Szanowni Członkowie PMSiK

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą podjętą podczas Walnego Zebrania Członków PTMSiK w dniu 18 września 2019r. w Lublinie - przegłosowano nowe kwoty corocznych składek członkowskich obowiązujące od 2020 roku:

- 200 zł dla Członków Towarzystwa poniżej 30 roku życia oraz

- 300 zł dla pozostałych Członków Towarzystwa (z wyłączeniem osób zwolnionych zgodnie ze Statutem).

Składkę członkowską należy wpłacać do dnia 31 marca danego roku bezpośrednio na rachunek bankowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, z podaniem imienia i nazwiska członka,

na numer rachunku: 21 1500 1621 1213 6001 1805 0000.