Atestację przeprowadzono dwukierunkowo:
I.    w zakresie ustalania pokrewieństwa w tym ojcostwa
II.    badania śladów biologicznych.

I.    Atest na badania DNA w ustalaniu pokrewieństwa w tym ojcostwa uzyskało 13 laboratoriów genetyki sądowej z:


1.    Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
2.    Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
3.    Zakładu Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu,
4.    Instytutu Ekspertyz Sądowych, Pracownia Genetyki Sądowej w Krakowie;
5.    Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
6.    Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ w Krakowie;
7.    Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
8.    Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie;
9.    Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie;
10.    Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
11.    Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej Katery Medycyny Sądowej Collegium Medicum w Bydgoszczy;
12.    Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
13.    Laboratorium Genetyki Medycznej, Centrum Badań DNA w Poznaniu.


II.    Atest na badania DNA w śladach biologicznych poszczególne laboratoria genetyki sądowej uzyskały w różnym zakresie badań deklarowanym przed przystąpieniem do atestacji.

Atest w zakresie podstawowym, poszerzonym o pięć dodatkowych markerów autosomalnych i YSTR oraz mtDNA (HV1, HV2) otrzymały laboratoria genetyki sądowej z:
1.    Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
2.    Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
3.    Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej Katery Medycyny Sądowej Collegium Medicum w Bydgoszczy;
4.    Zakładu Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu,
5.    Instytutu Ekspertyz Sądowych, Pracownia Genetyki Sądowej w Krakowie;

Atest w zakresie podstawowym, poszerzonym o pięć dodatkowych markerów autosomalnych i YSTR oraz mtDNA (HV1) otrzymało laboratorium genetyki sądowej z:


1.    Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie;

Atest w zakresie podstawowym, poszerzonym o pięć dodatkowych markerów autosomalnych i YSTR otrzymały laboratoria genetyki sądowej z:


1.    Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
2.    Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
3.    Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
4.    Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
5.    Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ w Krakowie;
6.    Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku;
7.    Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie;
8.    Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi.

Atest w zakresie podstawowym i poszerzonym o markery YSTR otrzymało laboratorium genetyki sądowej z:


1.    Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie.

Atest w zakresie podstawowym otrzymały laboratoria genetyki sądowej z:

1.    Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie;
2.    Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach.

Laboratorium Genetyki Medycznej, Centrum Badań DNA w Poznaniu nie uzyskało atestu na badania DNA w śladach biologicznych.