Jerzy Janica
Zbigniew Jankowski
Maria Kała
Barbara Świątek
Jakub Trnka