RAPORT Z ATESTACJI NA LATA 2014/2015 PROWADZONEJ PRZEZ KOMISJĘ GENETYKI SĄDOWEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY SĄDOWEJ I KRYMINOLOGIIW trosce o jak najwyższy poziom ekspertyz sądowych wzorem lat ubiegłych Komisja Genetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii przeprowadziła atestację laboratoriów genetycznych wykonujących badania DNA dla celów sądowych na lata 2014/2015 w zakresie:
• badania DNA śladów biologicznych
• ustalania pokrewieństwa, w tym ojcostwa.

Komisja Genetyki Sądowej dokonała szczegółowej analizy nadesłanych wyników badań pod kątem stosowanych metod i procedur badawczych, standaryzacji nazewnictwa, prawidłowości wyników i konkluzji z przeprowadzonych badań.

Ad. I. Badania DNA śladów biologicznych
Do atestacji przystąpiło 14 laboratoriów, w tym 3 laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Laboratorium referencyjnym przygotowującym próbki do atestu było Laboratorium Hemogenetyki Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Atest na badania DNA śladów biologicznych na lata 2014/2015 w różnym zakresie, zadeklarowanym przez poszczególne laboratoria, przyznano wszystkim 14 laboratoriom:

Atest w podstawowym zakresie markerów autosomalnych obejmującym loci D5S818, D13S317, D7S820, TPOX, CSF1PO, D3S1358, D8S1179, D16S539, D18S51, D21S11, FGA, TH01, vWA, D2S1338, D19S433 oraz marker płci (locus amelogeniny) uzyskało:
Laboratorium Hemogenetyki Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Atest w podstawowym zakresie markerów autosomalnych poszerzonym o 5 loci (D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656, D12S391) oraz w zakresie 15 markerów Y-STR uzyskała:
Pracownia Genetyki Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Atest w podstawowym zakresie markerów autosomalnych poszerzonym o 5 loci (D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656, D12S391) oraz w zakresie 16 markerów Y-STR uzyskało:
Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Atest w podstawowym zakresie markerów autosomalnych poszerzonym o 7 loci (D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656, D12S391, PentaD, PentaE) oraz w zakresie 15 markerów Y-STR uzyskała:
Pracownia Hemogenetyki Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Atest w podstawowym zakresie markerów autosomalnych poszerzonym o 7 loci (D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656, D12S391, PentaD, PentaE) oraz w zakresie 16 markerów Y-STR uzyskało:
Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

Atest w podstawowym zakresie markerów autosomalnych poszerzonym o 6 loci (ACTBP2, D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656, D12S391) oraz w zakresie 15 markerów Y-STR a także w zakresie HV1 i HV2 mitochondrialnego DNA uzyskała:
Pracownia Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Atest w podstawowym zakresie markerów autosomalnych oraz w zakresie 22 markerów Y-STR a także w zakresie HV1 mitochondrialnego DNA uzyskała:
Pracownia Genetyczna Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Atest w podstawowym zakresie markerów autosomalnych poszerzonym o 8 loci (ACTBP2, D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656, D12S391, PentaD, PentaE) oraz w zakresie 16 markerów Y-STR uzyskała:
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Atest w podstawowym zakresie markerów autosomalnych poszerzonym o 15 loci (ACTBP2, D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656, D12S391, D7S1517, D3S1744, D2S1360, D6S474, D4S2366, D8S1132, D5S2500, D21S2055, D10S2325) oraz w zakresie 16 markerów Y-STR uzyskała:
Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Atest w podstawowym zakresie markerów autosomalnych poszerzonym o 8 loci (ACTBP2, D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656, D12S391, PentaD, PentaE) oraz w zakresie 22 markerów Y-STR uzyskała:
Pracownia Hemogenetyki Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Atest w podstawowym zakresie markerów autosomalnych poszerzonym o 6 loci (ACTBP2, D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656, D12S391) oraz w zakresie 16 markerów Y-STR a także w zakresie HV1 i HV2 mitochondrialnego DNA uzyskał:
Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Atest w podstawowym zakresie markerów autosomalnych poszerzonym o 8 loci (ACTBP2, D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656, D12S391, PentaD, PentaE) oraz w zakresie 16 markerów Y-STR a także w zakresie HV1 i HV2 mitochondrialnego DNA uzyskała:
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Atest w podstawowym zakresie markerów autosomalnych poszerzonym o 6 loci (ACTBP2, D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656, D12S391) oraz w zakresie 22 markerów Y-STR a także w zakresie HV1 i HV2 mitochondrialnego DNA uzyskała:
Pracownia Genetyki i Biologii Sądowej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Atest w podstawowym zakresie markerów autosomalnych poszerzonym o 8 loci (ACTBP2, D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656, D12S391, PentaD, PentaE) oraz w zakresie 22 markerów Y-STR a także w zakresie HV1 i HV2 mitochondrialnego DNA uzyskał:
Zakład Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu


Ad. II. Ustalanie pokrewieństwa, w tym ojcostwa

W atestacji na badania DNA na lata 2014/2015 w ustalaniu pokrewieństwa, w tym ojcostwa uczestniczyło 12 laboratoriów, w tym 1 laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Laboratorium referencyjnym wysyłającym próbki atestacyjne była Pracownia Hemogenetyki Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Atest uzyskały wszystkie przystępujące do atestacji laboratoria, tj.:


• Laboratorium Hemogenetyki Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
• Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Pracownia Genetyki i Biologii Sądowej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
• Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
• Pracownia Hemogenetyki Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
• Pracownia Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie
• Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
• Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
• Pracownia Hemogenetyki Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
• Pracownia Genetyki Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
• Pracownia Genetycznej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
• Zakład Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu