Erazm Baran (przewodniczący)
Tadeusz Dobosz
Jacek Masełko
Adam Rutkiewicz
Michał Wepsięć