Przewodniczący Czesław Chowaniec, KiZMS ŚUM w Katowicach
Członek Jan Dzida, KiZMS UM w Łodzi
Członek Jerzy Kawecki, KiZMs AM we Wrocławiu
Zastępca członka Czesław Żaba, KiZMS UM w Poznaniu
Zastępca członka Piotr Kowalski, KiZMS CM UJ w Krakowie