Prezes Paweł Krajewski, ZMS WUM
Wiceprezes Anna Niemcunowicz-Janica, ZMS UM w Białymstoku
Wiceprezes Tomasz Grzybowski, ZMS UMK w Toruniu
Redaktor naczelny Krzysztof Woźniak, KiZMS UJ CM
Skarbnik Tomasz Konopka, KiZMS UJ CM
Sekretarz Marcin Fudalej, ZMS WUM
Członek Tomasz Jurek, ZMS UM we Wrocławiu
Członek Małgorzata Kłys, KiZMS UJ CM
Członek Grzegorz Teresiński, KiZMS UM w Lublinie
Członek Dariusz Zuba, IES w Krakowie