Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 28 października 2009 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł

Redaktor Naczelny
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

dr hab. med. JERZY KUNZ