Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 czerwca 2010 Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii zostały przyznane 6 pkt.