Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość przedstawienia prac w postaci  prezentacji ustnej i wizualnej przedstawiającej wyniki badań (przewidywany czas: 15 minut, w tym krótka dyskusja).

Jednostronicowe streszczenia należy przygotować zgodnie z załączonym wzorem i przesłać poprzez formularz . Zaakceptowane komunikaty zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych (pod warunkiem opłacenia przez autorów opłaty konferencyjnej).

Wzór streszczenia można pobrać tutaj