- prof. Marek Sanak
    - prof. Grzegorz Zadora
    - dr hab. Dariusz Zuba
    - dr hab. Tomasz Konopka
    - dr hab. Krzysztof Woźniak
    - dr hab. Joanna Pilch- Kowalczyk
    - dr Piotr Kowalski
    - dr Rafał Skowronek