Opłata konferencyjna wynosi 500 PLN (z VAT) i obejmuje:

* udział w obradach,

* materiały konferencyjne,

* udział w spotkaniu integracyjnym,

* certyfikat.


Opłatę konferencyjną należy wnieść w terminie do 31 lipca 2022 r., przelewem na konto:


Odbiorca: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.
Numer rachunku: 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507.
Wpisując w polu tytułem: imię i nazwisko uczestnika + "Casus 2022 - zlecenie numer 2001671"

 

Opłata za udział osoby towarzyszącej w spotkaniu integracyjnym wynosi dodatkowo 250 PLN (z VAT). Prosimy o oddzielny przelew do dnia 31 lipca 2022r.  podając imię i nazwisko osoby towarzyszącej + "Casus 2022 - zlecenie numer 2001671".


 W przypadku rezygnacji do dnia 31 sierpnia 2022r. (włącznie) organizatorzy zwracają 50% opłaty konferencyjnej. W przypadku rezygnacji po 31 sierpnia 2022r. organizatorzy nie zwracają kosztów uczestnictwa.