PIĄTEK 16.09.2022 r.

         

9:00        OTWARCIE KONFERENCJI 

               dr Filip Bolechała, dr Christian Jabłoński

9:10        WYKŁAD POWITALNY 

               Sztuka obserwacji, a jej wpływ na rozwój medycyny 

      prof. Wojciech Szczeklik 

SESJA I 

Prowadzący: prof. Marek Sanak, dr Piotr Kowalski

9:30        Wykluczenie zabójstwa pomimo przyznania się podejrzanego 

Tomasz Konopka

9:45        Casusy COVID-19 w Prokuraturze 

Jarosław Berent, Anna Smędra, Katarzyna Wochna

10:00      Interdyscyplinarna analiza „nie wypadku” drogowego 

Dorota Pieśniak, Maciej Szyca

10:15      Przypadek nieprawidłowego pobrania wymazu z nosogardła 

Anna Smędra, Katarzyna Wochna, Anna Piekarska, Rafał Kubiak, Jarosław Berent

10:30      Genetyka sądowa w sprawie o błąd medyczny z zakresu chirurgii plastycznej 

Przemysław Banaszek, Marcin Tomsia, Kornelia Droździok

10:45      Neuropatologia w diagnostyce nagłego zgonu dziecka 

Dorota Samojłowicz, Aleksandra Borowska-Solonynko, Sylwia Tarka, Milena Laure-Kamionkowska

11:00 PRZERWA KAWOWA 

SESJA II 

Prowadzący: prof. Dariusz Zuba, dr hab. Krzysztof Woźniak

11:15      Zalety i ograniczenia w tandemowej spektrometrii mas w analizach toksykologicznych

              Rafał Celiński

 

11:35      Uszkodzenia głowy imitujące rany postrzałowe 

Michał Kaliszan, Wojciech Dalewski, Joanna Dawidowska, Tomasz Gos, Zbigniew Jankowski 

11:50      Syntetyczne kannabinoidy (nie)bezpieczna alternatywa marihuany nowym wyzwaniem w toksykologii sądowej - przypadek zabójstwa dokonanego pod wpływem AM-2201 

          Sebastian Rojek, Martyna Maciów-Głąb, Karol Kula, Agnieszka Romańczuk, Kamil Synowiec 

12:05      Konieczność współpracy medyka sądowego i psychiatry w przypadkach nietypowych samobójstw na przykładzie samobójstwa z użyciem wiertarki 

          Rafał Skowronek, Anna Skowronek

12:20      Przypadek dziecka maltretowanego jako narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci trwałej choroby psychicznej 

          Piotr Engelgardt, Monika Włodarczyk-Duka, Maciej Krzyżanowski

12:35      Wytwory pisemne podejrzanych o zabójstwo jako dowód ich zbrodni  
               Ewa Wach

12:50      Rytuał kambo - wyzwanie rzucone przez szamanów medycynie i toksykologii sądowej 

Aleksandra Borowska-Solonynko, Małgorzata Brzozowska, Agnieszka Siwińska

13:05 PRZERWA OBIADOWA

SESJA III

      Prowadzący: dr hab. Joanna Pilch-Kowalczyk, dr hab. Tomasz Konopka 

14:05      Wykorzystanie pośmiertnego badania TK w diagnostyce sekcyjnej zmian niedokrwiennych mózgowia 

Ewa Rzepecka-Woźniak, Marcin Strona, Marta Konieczna-Waśkowska, Magdalena Czepiec, Klaudia Zębalska, Krzysztof Woźniak

14:20      Plastikowe ciało obce jako przyczyna krwawienia śródmózgowego 

              Aleksandra Borowska-Solonynko, Sylwia Tarka

14:35      Ślady mechanoskopijne na kościach 

              Maciej Świętek

14:50      Pośmiertne rozfragmentowanie zwłok z ich rozproszeniem na znacznym obszarze 

              Klaudia Dolińska-Kaczmarek, Bartosz Burchardt, Eliza Michalak, Monika Abreu-Głowacka, Czesław Żaba

15:05      Tajemnica szczątków z opuszczonej sztolni 

              Maria Wróbel, Tomasz Kupiec

15:20      Rana kłuta czy postrzałowa? Nietypowy przypadek w szopie 

              Piotr Kluza, Artur Moskała 

15:35 PRZERWA KAWOWA

SESJA IV

              Prowadzący: prof. Jarosław Berent, dr Tomasz Kupiec

15:50     Mikroślady w badaniu domniemanego ojcostwa – „tajemnica majtek” 

         Marta Wojtas, Danuta Piniewska-Róg, Marek Sanak

16:05     Nietypowy przypadek samobójstwa - postrzał głowy przy użyciu dwóch rewolwerów 

         Christian Jabłoński, Przemysław Banaszek

16:20     Nieudolne usiłowanie zabójstwa z perspektywy prawnej i toksykologicznej 

         Czesław Kłak 

16:35     Rzekome powieszenie 

         Karol Zięba, Michał Szczepański

16:50     Wiarygodność szacowania czasu zgonu w oparciu o analizę wybranych zgonów z wykorzystaniem metody biochemicznej 

         Sonia Zięba, Marek Wiergowski, Bartłomiej Cieślik, Marta Krzyżanowska 

17:05     Rzadki przypadek guza zapalnego jądra u 56-letniego transwestyty - trudności w diagnostyce pośmiertnej przyczyny i mechanizmu zgonu 

         Mariusz Kobek, Zbigniew Jankowski

20:00         SPOTKANIE TOWARZYSKIE 

Tajemniczy Ogród, Plac Nowy 9, Kraków

SOBOTA 17.09.2022 r.

SESJA V

Prowadzący: prof. Grzegorz Zadora, dr Agnieszka Jurczyk

9:00           Całkowita dekapitacja w wyniku powieszenia 

Wojciech Dalewski, Joanna Dawidowska, Michał Kaliszan

9:15           Na ostrzu włóczni 

Ewa Juźwik-Kopacz, Paweł Kopacz, Artur Moskała

9:30           Współpraca toksykologa i lekarza w przypadkach samobójstw osób będących pod wpływem amfetaminy ze szczególnym uwzględnieniem analizy płynu mózgowo-rdzeniowego 

Paulina Wachholz, Rafał Celiński, Dorota Mazurkiewicz, Rafał Skowronek, Natalia Pawlas

9:45           Śmiertelny przypadek powysiłkowej rabdomiolizy u więźnia 

Adriana Kawa, Łukasz Szleszkowski

10:00         Weryfikacja zeznań pokrzywdzonych w oparciu o dowody medyczno-sądowe w przypadku obrażeń postrzałowych nieskutkujących zgonem 

Weronika Ogorzałek, Jędrzej Siuta, Jerzy Kawecki

10:15         Przypadek wspólnego samobójstwa dwóch osób przez postrzał w okolicę potyliczną 

Przemysław Banaszek, Christian Jabłoński

10:30 PRZERWA KAWOWA

SESJA VI

Prowadzący: dr hab. Aleksandra Borowska-Solonynko, dr Rafał Skowronek

10:45          Zatorowość tłuszczowa mózgu i płuc u kobiety z wrodzoną wadą serca w postaci wspólnego pnia tętniczego z odejściem lewej tętnicy płucnej 

Dorota Mazurkiewicz, Piotr Engelgardt, Maciej Krzyżanowski, Hubert Szatny

11:00         Zabójstwo, samobójstwo czy nieszczęśliwy wypadek? Rola i zadania biegłego psychologa opiniującego w sprawach dotyczących odtworzenia sylwetki psychologicznej osoby nieżyjącej 

Agnieszka Haś, Tomasz Rajtar

11:15         Mnogi wypadek nurkowy połączony z zaostrzeniem niewydolności serca u jednej z ofiar. Analiza przypadku 

Dagmara Skowrońska, Bartosz Burchardt, Czesław Żaba

11:30         Śmierć w czasie nurkowania - wielodyscyplinarna analiza przypadku 

Dorota Pieśniak, Jacek Kot, Stanisław Poleszak, Karol Karnecki, Zbigniew Jankowski

11:45         Planowane samobójstwo kombinowane wyzwaniem z pogranicza medycyny sądowej i psychiatrii 

Ksenia Pawlas, Jerzy Kawecki

12:00         Zabawa ze śmiercią 

Justyna Krupińska, Jarosław Berent, Anna Smędra

12:15 PRZERWA KAWOWO-LUNCHOWA

SESJA VII

Prowadzący: dr Mariusz Kobek, dr Sebastian Rojek

12:45          Arszenik trucizną wiecznie żywą. Przypadek zatrucia samobójczego tritlenkiem diarsenu 

Dominik Bakalarz, Agnieszka Skulska-Birgiel, Jadwiga Policht-Gąssowska

13:00          Oszukać przeznaczenie 

Paweł Kosmatka, Agnieszka Jurczyk, Jarosław Berent, Anna Smędra

13:15          Mnogie zabójstwo połączone z okaleczeniem wielu osób na tle zawodu miłosnego 

Klaudia Dolińska-Kaczmarek, Bartosz Burchardt, Czesław Żaba

13:30          Zatrucie 2,4-dinitrofenolem (DNP) jako problem diagnostyczny 

Wojciech Sadowski, Agnieszka Siwińska

13:45          Perforacja jelita cienkiego w wyniku połknięcia masy wyciskowej – analiza przypadku 

Paweł Świderski, Szymon Rzepczyk, Mariusz Glapiński, Beata Bożek, Czesław Żaba

14:00          Dwa śmiertelne przypadki zatrucia azotynem sodu 

Joanna Dawidowska, Małgorzata Wacławik, Małgorzata Dąbrowska, Bartosz Wielgomas, Michał Kaliszan

14:15         ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

dr Filip Bolechała, dr Christian Jabłoński