- dr Filip Bolechała
   - dr Christian Jabłoński
 
   - lek. Paweł Kopacz
   - lek. Magdalena Kusior
   - dr Martyna Maciów-Głąb
   - dr Artur Moskała
   - dr Danuta Piniewska-Róg
   - dr Sebastian Rojek
   - mgr Agnieszka Sikora
   - dr Marcin Strona
   - dr Michał Szczepański