Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość przedstawienia prac w postaci  prezentacji multimedialnej (przewidywany czas: 15 minut, w tym krótka dyskusja).

Jednostronicowe streszczenia należy przygotować zgodnie z załączonym wzorem i przesłać poprzez formularz . Zaakceptowane streszczenia zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych, pod warunkiem spełnenia wymogów uczestnictwa.

Wzór streszczenia można pobrać tutaj